google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Konsultacje publiczne projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej


Pismo MRiRW skierowane do konsultacji publicznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ■ Warszawa, 15 listopada 2022 r. Znak sprawy: WPR.ssw.0210.1.2022 Telefon: 22 623 26 73 E-mail: Renata.Flis@minrol.gov.pl Wg rozdzielnika Dotyczy: konsultacji publicznych projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki...