google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Doskonalenie użytkowości mięsnej bydła polskiego czerwonego

Preambuła
Celem użytkowania bydła w stadach mięsnych jest produkcja jak największej liczby cieląt, prawidłowo zbudowanych wykazujących dobrą przydatność do opasu.
Rasa pc jako typ mleczno-mięsny ma szereg walorów przydatnych do użytkowania mięsnego, takich jak: zdrowie, odporność, łatwość wycieleń i cechy macieżyńskie. Użytkując krowy pc w pierwszej kolejności należy uregulować okresy wycieleń. Krowy winny się cielić wczesną wiosną. Umożliwia to uzyskanie odsadków o największej masie ciała. Oznacza to że optymalny termin zacieleń przypada na czerwiec i lipiec. W okresie stanówki bydło korzysta z dobrego pastwiska uzupełnionego mieszankami mineralnymi.
Bardzo istotnym jest aby jałówki cieliły się w tym optymalnym terminie. Sterowanie rozrodem jałówek jest łatwiejsze i fakt ten powinien być w pełni wykorzystany.
Masa adłączonych odsadków może być traktowana jako zbiorczy indeks przydatności matki do użytkowania mięsnego.
Doskonalenie tempa wzrostu i umięśnienia zwierząt winno być prowadzone poprzez użytkowanie ocenianych w tym kierunku buhajów. W związku z tym selekcje buhajków należy prowadzić w okresie od 7 do 12 miesiąca życia. Na zakończenie testu wybiera się osobniki o najwyższych przyrostach oraz ocenia się budowę i umięśnienie. Wskazanym jest aby poddać ocenie nasienia zwierzęta przeznaczone do rozpłodu.
Cech które mogą podlegać doskonaleniu jest wiele. Ograniczenie się jednak do kilu najważniejszych (duże znaczenie ekonomiczne i wysoka odziedziczalność) daje szansę na efektywne doskonalenie selekcjonowanych cech.

Profesor Zygmunt Reklewski

 

Powyższy artykuł ukazał się w miesięczniku Farmer w roku 2005

Print Friendly, PDF & Email