google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Szanowny Panie,

IERiGŻ-PIB nie brał udziału w ustalaniu, ani nie sugerował stawek płatności dot. Zachowania
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, w tym przypadku Polskiego Bydła
Czerwonego. Nie mamy wiedzy na jakiej podstawie były one ustalane wcześniej, ani jakie kryteria
i argumenty zadecydowały o ich zmniejszeniu w planie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
i rozgraniczeniu na dwie grupy użytkowe zwierząt tj.:
• Wariant 1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne – 2738 zł/szt.
• Wariant 1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne – 1752 zł/szt. (wysokość
wcześniejszej dopłaty wynosiła 2516 zł).

Jak wynika z przesłanego pisma, Instytut Zootechniki wprowadził (zaproponował) limit w przypadku
krów rasy polskiej czerwonej w użytkowaniu mięsnym na poziomie 35% puli zachowawczej.

Głos decydujący w tej sprawie ma MRiRW.

 

Print Friendly, PDF & Email