google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Dotyczy: zróżnicowania stawek dla bydła w ramach interwencji ochrona zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach PS WPR 2023.2027

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo w sprawie stawek płatności do bydła rasy polskiej czerwonej w ramach planowanej interwencji dotyczącej ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, uprzejmie informuję co następuje.

Tradycyjnie bydło ras rodzimych, w szczególności rasy polska czerwona, było użytkowane dwukierunkowo, jako mięsno — mleczne. W związku z malejącym zainteresowaniem hodowców pozyskiwaniem mleka od krów ras rodzimych, w celu zapobieżenia spadkowi populacji tych ras, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ-PIB) dopuścił możliwość udziału w programach ochrony zasobów genetycznych bydła krów użytkowanych jako mamki. Do płatności w ramach Planu strategicznego WPR 2023-2027 będzie można więc zgłaszać zarówno krowy ras rodzimych użytkowane w kierunku mlecznym, jak i mięsnym, przy czym stawki płatności do krów w użytkowaniu mlecznym są wyższe niż do mamek, co ma na celu zachowanie pierwotnego charakteru rasy polskiej czerwonej.

Print Friendly, PDF & Email