Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

Nasz udział w Porozumieniu Rolniczym miał sens

Szanowny Panie Ministrze, 18 lutego br to dzień wejścia w życie rozporządzenia o rzeźniach rolniczych, które przejdzie do historii hodowli zwierząt w Polsce jako dzień początku powrotu do wielowiekowej tradycji wsi polskiej. W imieniu związku i swoim własnym chcę...

Wizyta w Niemczech – ubój na pastwisku

W dniach 18-22 listopada 2019 roku przebywaliśmy z wizytą studyjną w Niemczech wspólnie z przedstawicielami Głównej Inspekcji Weterynaryjnej pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopko. Główny cel wyjazdu to poznanie przepisów i procedur...

O nas

Jesteśmy grupą “niespokojnych duchów” zauroczonych najstarszą rasą polskiego bydła o najpiękniejszym umaszczeniu nie wiedząc czemu określanym jako czerwone…

Nazwę „das Polnische Rotvieh” w tłumaczeniu na język polski „polskie bydło czerwone” zaproponowali Franciszek Holdefleiss – profesor hodowli w Wiedniu – w 1897 r. i Leopold Adametz – kierownik Katedry Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w 1901 r. Początki hodowli polskiego bydła czerwonego datują się na drugą połowę XIX wieku, kiedy na ziemiach polskich zwłaszcza w ówczesnej Galicji zaczęły powstawać obory z bydłem tej rasy. Z różnych źródeł wynika, że pierwsze obory powstały już około 1850 roku, a na terenie powiatu limanowskiego – uznanego za ojczyznę odmiany podgórskiej krowy polskiej czerwonej – w 1876 roku. Obecnie bydło polskie czerwone występuje przede wszystkim na terenach południowych Małopolski. Niewielkie skupiska krów czerwonych spotkać można również w innych rejonach kraju (Podkarpacie, Mazowsze, Warmia i Mazury oraz Podlasie). Populację krów tej rasy szacuje się obecnie na około 20 tys. sztuk, z czego tylko około 2500 jest wpisanych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy i objętych oceną użytkowości mlecznej oraz mięsnej.

Jesteśmy grupą “niespokojnych duchów” zauroczonych najstarszą rasą polskiego bydła…

Preambuła

Dnia pewnego marcowego w przepięknym Rumianie
pozjeżdżali się dość licznie Panowie i Panie.
Celem tego zgromadzenia była Polska Krowa,
ta prastara, ta czerwona i ta tak fajowa.
Krówki tej wielkim marzeniem jest chodzić z cielakiem
a urzędy protestują myląc ją z H-Fiakiem.
Lata całe pan Piotr Rydel toczy walkę
z urzędniczą bezdusznością
a dobrostan Czerwoniutkiej
staje im w mózgowiach ością.
Lecz dziś dzień jest historyczny
wbrew wszelkim sprzeciwom
powstał Związek ” Matki z dzieckiem”
Niech się urzędasy zdziwią.

Rumian dnia 5 marca 2016

Członkowie, założyciele związku

Pełna lista członkówStatut Związku

Piotr Rydel

Prezes

$

Roman Woźniak

Wiceprezes

$

Agnieszka Prochal

Skarbnik

$

Rafał Protasiewicz

Członek Zarządu

$

Przemysław Jurewicz

Członek Zarządu

$

Artur Umiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

$

Zdzisław Pastuszyński

Członek Komisji Rewizyjnej

$

Marek Bartyś

$

Anna Braczek

$

Bogusław Berniabiuk

$

Sławomir Zmaczyński

Członek Komisji Rewizyjnej

$

Andrzej Zając

$

Agnieszka Jezierska

$

Tomasz Woźniak

$

Jan Michalski

Print Friendly, PDF & Email