Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie rzeźni rolniczych

Wprowadzenie poniższego rozporządzenia jest efektem pracy naszego związku. Zimą ubiegłego roku w dniu 11 lutego złożyliśmy deklarację przystąpienia do Porozumienia Rolniczego z jednoczesnym wskazaniem konkretnych obszarów problemowych nad jakimi chcemy pracować....

Rekomendacja naszego związku w sprawie rzeźni rolniczych

W dniu 17 grudnia 2019 w sekretariacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyliśmy rekomendację naszego związku w kwestii rzeźni rolniczych a w szczególności uboju na pastwisku. Poniżej przedstawiamy cały tekst rekomendacji: Rekomendacja Polskiego Związku Hodowców i...

Quo vadis polska czerwona? Artykuł w Hodowcy Bydła 11/2019

Możliwości wykorzystania Trudno jest oszacować populację bydła rasy polskiej czerwonej w Polsce. W 2019 roku dotację do ras zachowawczych otrzymywało 3300 krów. Bydło to zaliczane jest do typu mięsno-mlecznego, a więc może być zarówno pozyskiwane od niej mleko jak i...

O nas

Jesteśmy grupą “niespokojnych duchów” zauroczonych najstarszą rasą polskiego bydła o najpiękniejszym umaszczeniu nie wiedząc czemu określanym jako czerwone…

Nazwę „das Polnische Rotvieh” w tłumaczeniu na język polski „polskie bydło czerwone” zaproponowali Franciszek Holdefleiss – profesor hodowli w Wiedniu – w 1897 r. i Leopold Adametz – kierownik Katedry Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w 1901 r. Początki hodowli polskiego bydła czerwonego datują się na drugą połowę XIX wieku, kiedy na ziemiach polskich zwłaszcza w ówczesnej Galicji zaczęły powstawać obory z bydłem tej rasy. Z różnych źródeł wynika, że pierwsze obory powstały już około 1850 roku, a na terenie powiatu limanowskiego – uznanego za ojczyznę odmiany podgórskiej krowy polskiej czerwonej – w 1876 roku. Obecnie bydło polskie czerwone występuje przede wszystkim na terenach południowych Małopolski. Niewielkie skupiska krów czerwonych spotkać można również w innych rejonach kraju (Podkarpacie, Mazowsze, Warmia i Mazury oraz Podlasie). Populację krów tej rasy szacuje się obecnie na około 20 tys. sztuk, z czego tylko około 2500 jest wpisanych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy i objętych oceną użytkowości mlecznej oraz mięsnej.

Jesteśmy grupą “niespokojnych duchów” zauroczonych najstarszą rasą polskiego bydła…

Preambuła

Dnia pewnego marcowego w przepięknym Rumianie
pozjeżdżali się dość licznie Panowie i Panie.
Celem tego zgromadzenia była Polska Krowa,
ta prastara, ta czerwona i ta tak fajowa.
Krówki tej wielkim marzeniem jest chodzić z cielakiem
a urzędy protestują myląc ją z H-Fiakiem.
Lata całe pan Piotr Rydel toczy walkę
z urzędniczą bezdusznością
a dobrostan Czerwoniutkiej
staje im w mózgowiach ością.
Lecz dziś dzień jest historyczny
wbrew wszelkim sprzeciwom
powstał Związek ” Matki z dzieckiem”
Niech się urzędasy zdziwią.

Rumian dnia 5 marca 2016

Członkowie, założyciele związku

Pełna lista członkówStatut Związku

Piotr Rydel

Prezes

$

Roman Woźniak

Wiceprezes

$

Agnieszka Prochal

Skarbnik

$

Rafał Protasiewicz

Członek Zarządu

$

Przemysław Jurewicz

Członek Zarządu

$

Artur Umiński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

$

Zdzisław Pastuszyński

Członek Komisji Rewizyjnej

$

Marek Bartyś

$

Anna Braczek

$

Bogusław Berniabiuk

$

Sławomir Zmaczyński

Członek Komisji Rewizyjnej

$

Andrzej Zając

$

Agnieszka Jezierska

$

Tomasz Woźniak

$

Jan Michalski

Print Friendly, PDF & Email