google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2022 r. dotyczące wniosku o rezygnację ze zróżnicowania stawek dla krów ras zachowawczych ze względu na użytkowanie mleczne/mięsne i powrót do jednej stawki płatności, Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje, że stawki do Planu Strategicznego na lata 2023-2027 dla Interwencji dotyczącej zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostały wyliczone we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto konsultacje publiczne poszczególnych wersji Planu Strategicznego trwały prawie cały 2021 rok i każdy podmiot oraz prywatni rolnicy mogli zgłaszać swoje uwagi.

Aktualna stawka (2516,00 zł) na lata 2021-2022, jednolita dla wszystkich krów objętych programami ochrony, nie była konsultowana z Instytutem Zootechniki PIB. Wnioskowaliśmy w ramach uwag do projektu rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, aby zróżnicować stawkę także w okresie przejściom, jednak MRiRW nie uwzględniło tej uwagi. Zróżnicowanie stawek pomiędzy kierunkami użytkowania krów wynika głównie z faktu, że od 2017 roku, kiedy umożliwiono hodowcom utrzymywanie krów rasy PC w kierunku mięsnym informowaliśmy, że kierunek mleczny jako tradycyjny, historyczny dla tej rasy. powinien pozostać dominującym w hodowli. Niestety, dynamika wzrostu populacji użytkowanej w kierunku mięsnym jest tak wysoka, że zagraża przyszłości rasy polskiej czerwonej. Pozwala to co prawda zachowywać geny rasy, jednak stoi w sprzeczności z tradycją jej hodowli. A Instytut jako podmiot odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt w Polsce zwraca uwagę na wartość historyczną ras rodzimych, na
zachowanie dziedzictwa kulturowego a nie jedynie na utrzymywanie samych zwierząt. bez analizy celów programów ochrony. Dlatego też stawki płatności do krów użytkowanych w kierunku mlecznym są wyższe niż do tych w kierunku mięsnym i zdaniem Instytutu błędem byłoby ich wyrównywanie. Zróżnicowanie to ma na celu ochronę pierwotnego. tradycyjnego użytkowania krów rasy polskiej czerwonej. Ponadto. wbrew informacjom zawartym w piśmie. większość krajów. która dopuszcza 2 kierunki użytkowania. albo zmniejsza stawkę dla tych użytkowanych w kierunku mięsnym. albo nawet rezygnuje z płatności. pozostawiając wsparcie tylko dla użytkowania tradycyjnego. Wnioski z ostatniego spotkania Grupy ds. ochrony in situ przy ERFP. sugerują że w kolejnym rozdaniu Wspólnej Polityki Rolnej będzie wyraźne rozgraniczenie pomiędzy rasami chronionymi. a tymi spośród nich. które otrzymają wsparcie finansowe.
W związku z powyższym Instytut Zootechniki PIB nie może poprzeć Państwa wniosku o przywrócenie jednolitej stawki dla obu kierunków użytkowych.

Print Friendly, PDF & Email