google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Dnia 24 listopada 2022 nasz związek wystosował pismo w odniesieniu do ogłoszonych konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej poniżej znajduje się treść oraz skan dokumentu.

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej
polityki rolnej (UC 137)

W odniesieniu do ogłoszonych konsultacji publicznych dot. projektu ustawy o Planie
Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej zgłaszamy swoje uwagi:

Pismem z dnia 10.05.2022 r. zgłaszaliśmy już nasze stanowisko dotyczące stawek
płatności przy interwencji — Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w
rolnictwie, które brzmiało ostatecznie:
„Wnioskujemy o wycofanie zróżnicowania stawek ze względu na użytkowanie
mleczne/ mięsne i powrót do jednej stawki płatności”.

Pismo zostało skierowane do MR i RW ale również do takich instytucji jak:
– Instytut Zootechniki PIB,
– Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
– Europejski Komisarz ds. Rolnictwa.
Wszystkie odpowiedzi na przedmiotowe pismo w załączeniu
Chciałbym zwrócić uwagę na odpowiedź w sprawie z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w której jest wyraźnie napisane, że Instytut nie brał
udziału w ustalaniu stawek płatności dot. Zachowania zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie natomiast w Planie Strategicznym dla Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (załącznik nr.6) widniała taka informacja dlatego
według nas ktoś minął się z prawdą.
W imieniu wszystkich hodowców będących pod oceną mięsną proszę o obiektywne
spojrzenie na sprawę.

Print Friendly, PDF & Email