google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W Stacji Badawczej Hodowli Zwierząt PAN w Popielnie odbyło się 7 maja br kolejne spotkanie członków planowanego konsorcjum tworzącego projekt badawczy związany z rozwojem kierunku mięsnego bydła Polskiego Czerwonego. Dyskusja i propozycje omówione podczas spotkania w gronie naukowców z członkami naszego związku pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość rasy w pryzmacie podniesienia walorów mięsnych PC.

Główny cel realizacji programu “Działanie 16” to:
Wsparcie dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Print Friendly, PDF & Email