google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8


Polska wołowina kulinarna

Pismo Pana Waldemara Sochaczewskiego – Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW dotyczące spotkania nt. projektu SOR pn. Polska wołowina kulinarna w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 10.00 w gmachu MRiRW Polska wołowina zaproszenie na spotkanie 31_03...

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny panie przewodniczący, drogie panie posłanki, panowie posłowie, drodzy naukowcy, koleżanki i koledzy hodowcy, szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie w imieniu członków mojego związku a jednocześnie… uprzejmie proszę o 5 minut skupienia i uwagi. Nazywam się...