google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Wykład Pana Erica Meili pt.: “Praktyka uboju zwierząt hodowanych ekstensywnie w Szwajcarii” wygłoszony w dniu 14 stycznia 2022 podczas konferencji: “Ubój na pastwisku – rzeźnie rolnicze” zorganizowanej przez Związek Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego.

Print Friendly, PDF & Email