google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące możliwości brania udziału naszego przedstawiciela w Grupie Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych otrzymaliśmy odpowiedź z Instytutu Zootechniki PIB Zakład Hodowli Bydła. Cały dokument poniżej wraz ze skanem.

Balice 29.04.2019 r.

ZHB/b/ 358 /2019

Szanowny Pan
Piotr Rydel
Prezes
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła
Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym
Rumian 55
13-220 Rybno

W odpowiedzi na Pana pismo nr L.dz:l/2019 informuję i wyjaśniam:
3 pkt 4 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB nr 7/15 mówi o powoływaniu członków Zespołu Koordynującego do spraw Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, a nie Grup Roboczych i jak Pan widzi w załączniku 1 do ww. zarządzenia, w skład Zespołu wchodzą profesorowie z długoletnią praktyką a nie hodowcy i przedstawiciele Związków;
– co do powołania przedstawiciela Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym w skład Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła, stanowisko Grupy jest negatywne gdyż:

  • do Grupy Roboczej powołane są trzy osoby z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jako przedstawiciele Hodowców;
  • nie może uczestniczyć w działaniach Grupy przedstawiciel związku rasowego, rasy której rasy nie ma (w rasie polskiej czerwonej nie ma typu mięsnego jest tylko kierunek użytkowy) a pomimo wielu interwencji i pism dotyczących nazwy Związku Pan jako Prezes, nie poczynił żadnych kroków w kierunku zmiany w nazwie.

W przypadku gdy na posiedzeniu Grupy będą omawiane sprawy merytoryczne dotyczące hodowli lub oceny wartości użytkowej krów rasy polskiej czerwonej typu użytkowego mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mięsa zostanie przesłane zaproszenie do udziału w posiedzeniu Grupy na Pańskie ręce jako Prezesa Związku.

Łączę ukłony
Koordynator ds. Ochrony
Zasobów Genetycznych Bydła

dr inż. Anna Majewska

Print Friendly, PDF & Email