google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Pan Piotr Rydel Prezez Związku Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego