google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Szanowny Panie Ministrze,
18 lutego br to dzień wejścia w życie rozporządzenia o rzeźniach rolniczych, które przejdzie do historii hodowli zwierząt w Polsce jako dzień początku powrotu do wielowiekowej tradycji wsi polskiej. W imieniu związku i swoim własnym chcę podziękować Panu ministrowi za ten odważny i pozytywny ruch. Bez rozporządzenia trudno byłoby mówić o postępie w dobrostanie i opłacalności hodowli.
Pański podpis pod rozporządzeniem to naszym zdaniem początek drogi do rozwoju małych gospodarstw rodzinnych z których może pochodzić żywność najwyższej jakości. Związek nasz w dniu 20 lutego 2019 roku podczas inauguracji Porozumienia Rolniczego zgłosił formalnie trzy postulaty:

  1. ubój gospodarczy
  2. ubój na pastwisku
  3. sprzedaż bezpośrednia – ograniczenia

Wcześniej wielokrotnie poczyniliśmy kroki w tym kierunku, np.: podczas prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 października 2018 r.
Dalsza praca nad rozporządzeniem to nasz wspólny obowiązek. To ludzie decydują w jakim kierunku powinno zmierzać prawo aby zachować najwyższe standardy w hodowli zwierząt a jednocześnie powodować aby ludziom żyło się lepiej i bezpieczniej. Praca w ramach Porozumienia Rolniczego pokazała nam, iż umiejętność przyznania racji stronie w sporze to wielka sztuka a kompromis i mediacje przynoszą nowe rozwiązania.
Mamy nadzieję, iż znane jest Panu Ministrowi nasze zaangażowanie w sprawy wsi a szczególności nacisk jaki kładziemy na dobrostan zwierząt co w naszym poczuciu upoważnia nas zgłoszenia ważnego wątku dotyczącego zagadnienia uboju na pastwisku z broni palnej (w tym z użyciem tłumika). Naszym zdaniem nie wzięto tego pod uwagę w rozporządzeniu a jeszcze kilka miesięcy temu nie było możliwość aby wykonywać odstrzał dzików ze względu na ASF z użyciem broni uzbrojonej w tłumiki – dzisiaj jest na to zgoda. Widać jasno jak konkretna sytuacja zmienia wcześniejsze, często trudne,  decyzje.
Na zakończenie postulujemy powołanie “Gospodarstw wdrożeniowych” jako miejsc praktycznego sprawdzenia i kontroli procedur projektowanych aktów prawnych. Proponujemy aby powstały one w ramach EIP Agri, grup innowacyjnych jako wsparcie procesu tworzenia wysokiej jakości prawa oraz praktycznych rozwiązań w Polsce i UE.
Szanowny Panie Ministrze jesienią br odbędzie się V Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w Typie Mięsnym w Rumianie będąca jednocześnie forum dyskusyjnym, na którym omawiamy problemy i zagadnienia związane z hodowlą Polskiego Bydła Czerwonego. Liczymy na Pańską obecność.

Print Friendly, PDF & Email