google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka


Odpowiedź Federacji w sprawie oceny mięsnej

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA ZACHOWAWCZEJ RASY POLSKA CZERWONA W TYPIE MIĘSNYM W nawiązaniu do pisma z dnia 17 maja 2016 roku w sprawę objęcia krów rasy polskiej czerwonej oceną wartości użytkowej w kierunku cech mięsnych, Polska Federacja Hodowców...