google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W dniach 25.09 – 29.09 bieżącego roku członkowie naszego związku odbyli 4 dniowe szkolenia w Landesjagdschule w Dornsbergu w Niemczech połączone z egzaminami państwowymi, dotyczące uboju bydła z broni palnej jak i za pomocą pistoletu iglicowego radical.
Pierwsze dwa dni poświęcone były nauce teoretycznej oraz praktycznej z obsługi pistoletu iglicowego radical (radykału) po odbytych wykładach miejsce miał egzamin teoretyczny z obsługi tej metody, egzamin przeprowadzony został pisemnie jak i ustnie. Gdy wyniki egzaminu okazały się pozytywne istniała możliwość przejścia do egzaminu praktycznego z działania tej metody.
Kolejne dwa dni polegały na nauce specjalistycznej obsługi broni palnej oraz uboju z niej po czym odbył się egzamin teoretyczny pisemny, gdy egzamin został zaliczony pozytywnie przystąpiliśmy do egzaminu praktycznego, który odbył się na strzelnicy w Abfahrt zum Schießstand engen, egzamin ten polegał na celnym trafieniu z odległości 50 metrów w wyznaczone miejsce na tarczy strzelniczej z podobizną głowy byka.

Po zakończeniu szkoleń z obu metod uboju otrzymaliśmy uprawnienia do stosowania ich.
Poniżej znajdują się skany oryginalnych dokumentów, uprawnień z tłumaczeniem ich na język polski:

Treści merytoryczne kursu:
– Uboju z konieczności (zwierze nie może zostać transportowane do rzeźni)
– Sposobie wykrwawiania zwierzęcia
– Zezwoleniach strzeleckich, prawach strzałowych, identyfikacji broni, samoobronie,
– Transporcie
– Bezpiecznej, specjalistycznej obsłudze broni m.in. przechowywanie, konserwacja broni, optyka
– Niebezpieczeństwach związanych z metodami uboju
– Balistyce 2 rodzajów pocisków, działanie tych pocisków, niebezpieczeństwa związane z nimi
Poniżej kilka zdjęć z egzaminów w Niemczech

Print Friendly, PDF & Email