google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Rumian 07.06.2016

KRZYSZTOF JURGIEL
MINISTER ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

W imieniu członków zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym zwracam się z prośbą o przesłanie aktualnego Rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ksiąg hodowlanych dla bydła rasy polskiej czerwonej oraz możliwości prowadzenia ksiąg przez związki hodowców.
Podjęte próby odnalezienia w.w. rozporządzenia nie powiodły się dlatego proszę o przesłanie wersji papierowej jak również wskazanie dokładnej ścieżki gdzie można znaleźć w.w. akty prawne.

Piotr Rydel

Skan oryginału:
Pismo do MRiRW 7 czerwca 2016

Print Friendly, PDF & Email