google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Szanowny Panie Komisarzu,
Będąc na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10-02-2022 r. wysłuchaliśmy się w przemówienie na temat Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy Związkiem, który reprezentuje najmniejszą populację krów w Polsce, ale w miarę naszych skromnych możliwości bierzemy udział i wspieramy poczynania naszego rządu, w tym Ministerstwa Rolnictwa m.in. biorąc udział w wystawach, konferencjach, projektach ministerialnych i innych włącznie z tymi na szczeblu centralnym.
Było nam niezmiernie miło, że stawki płatności dot. Zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ostatnim czasie wzrosty z kwoty 1 600,00 zł za kadencji Ministra Ardanowskiego do kwoty 2 516,00 zł w 2021 roku decyzją Ministra Pudy. Z Planu Wspólnej Polityki Rolnej wynika, że stawki w. w płatności z powrotem mają ulec zmianie oraz zostać rozgraniczone pod względem użytkowania na 2 warianty:
Wariant 1.1 Zachowanie lokalnych ras bydła- użytkowanie mleczne — 2738 zł/szt.
Wariant 1.2 Zachowanie lokalnych ras bydła- użytkowanie mięsne — 1752 zł/szt. (kwota drastycznie obniżona).
Jest to dla Nas hodowców kompletnie niezrozumiałe, z czego wynika różnica w stawce płatności przy użytkowaniu mlecznym a mięsnym? Nikt z hodowcami nie konsultował takiego podziału, a zdaniem wielu hodowców nakłady pracy przy hodowli są takie same, a nawet dochodowość hodowli mięsnej jest dużo mniejsza, natomiast różnica w stawce płatności jest bardzo duża. Dodatkowo hodowcy zostali ograniczeni z powodu wprowadzenia przez Instytut Zootechniki limitów (w przypadku krów rasy polskiej czerwonej w użytkowaniu mięsnym do poziomu 35% puli zachowawczej co oznacza brak możliwości wprowadzania nowych stad mięsnych do programu ochrony). Uważamy, że taki podział powoduje niepotrzebne rozgoryczenie wśród hodowców. Z tego, co nam wiadomo w Europie hodowcy otrzymują jednakowe wsparcie bez względu na sposób użytkowania swoich zwierząt.
Po wielu próbach rozmów roboczych z przedstawicielami ministerstwa, jak i Instytucjami podlegającymi pod ministerstwo odpowiedzialnymi za wprowadzenie w.w zmian, które do tej pory pozostały bez odpowiedzi przedstawiamy swoje oficjalne stanowisko:
Wnioskujemy o wycofanie zróżnicowania stawek ze względu na użytkowanie mleczne/ mięsne i powrót do jednej stawki płatności.

Print Friendly, PDF & Email