google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka dziękuje za propozycję współpracy wyrażoną w Państwa piśmie z dnia 6.09.2017 roku.

Polska Federacja jako organizacja prowadząca księgi hodowlane dla bydła rasy polskiej czerwonej, a także innych ras mięsno-mlecznych, a przede wszystkim mlecznych, ma na uwadze prawidłową realizację krajowych programów hodowlanych. Dokładamy również wszelkich starań by sprostać oczekiwaniom naszych hodowców. Jak zostało nadmienione w Państwa zaproszeniu od dnia 1 stycznia 2017 roku realizowany jest Krajowy program hodowlany dla bydła rasy polskiej czerwonej użytkowanej zarówno w kierunku mięsno-mlecznym jak i mięsnym, co odpowiada obecnym potrzebom hodowców utrzymujących bydło tej rasy. Natomiast za realizację samych programów ochrony zasobów genetycznych odpowiedzialny jest Instytut Zootechniki PIB w Balicach. Prace wszystkich zaangażowanych podmiotów działających dla dobra hodowców rasy polskiej czerwonej w ramach Krajowego Programu odbieramy jako korzystne dla przyszłości bydła tej rasy. Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że sposób oceny wartości użytkowej nie zmienia rasy i nie należy rozpatrywać, nawet potencjalnego przeobrażenia rasy polskiej czerwonej w jednostronnie użytkowaną rasę mięsną. Również dla ochrony zasobów genetycznych priorytetem jest zachowanie cennych genów warunkujących dwukierunkowość tej rasy.

Mając na względzie powyższe prosimy, aby działania Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym nie wykraczały poza ramy ustalone w Krajowym Programie dla bydła rasy polskiej czerwonej.

Podpisano:
Prezydent PFHBiPM
Leszek Hądzlik

 

Pobierz skan oryginału pisma
Print Friendly, PDF & Email