google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
BYDŁA ZACHOWAWCZEJ RASY POLSKA CZERWONA
W TYPIE MIĘSNYM

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 maja 2016 roku w sprawę objęcia krów rasy polskiej czerwonej oceną wartości użytkowej w kierunku cech mięsnych, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje że jesteśmy organizacją stawiającą na pierwszym planie zadowolenie współpracujących z nami hodowców, dlatego też ww. postulat zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu PFHBiPM. Wszelkie decyzje, o znaczeniu strategicznym dla firmy a do nich niewątpliwie należy wprowadzenie usługi oceny mięsnej rasy polskiej czerwonej, muszą zostać przeanalizowane oraz gremialnie uchwalone przez władze PFHBiPM.
Jednocześnie informuję, że PFHBiPM opracowała już zakres i metodykę prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła rasy polskiej czerwonej w zakresie cech produkcji mięsa, którą w stosownym czasie przedstawi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji wspomnianej usługi to 1 styczeń 2017 roku.
Mamy nadzieję, że nasza odpowiedź w wyczerpujący sposób przedstawia nasze stanowisko i okaże się dla Pana satysfakcjonująca. Zapewniamy, iż o wszystkich postanowieniach i decyzjach związanych z powyższą sprawą postaramy się niezwłocznie informować.

PREZYDENT LESZEK HĄDZLIK

 

Pobierz skan oryginału pisma
Print Friendly, PDF & Email