google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

 

Szanowny Panie Prezesie,
Bardzo Panu dziękuję za zaangażowanie w proces dyskusji na temat Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2023-2027 oraz za pismo Związku Hodowców Polskiego Bydła
Czerwonego z dnia 10go maja 2022 roku wysłane do Komisarza Wojciechowskiego
który poprosił mnie o przesłanie odpowiedzi w jego imieniu.

W piśmie tym wnioskuje Pan o wyrównanie stawek płatności Planu Strategicznego dla
Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących zachowania zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie bez względu na użytkowanie mleczne czy mięsne.

Płatność ta przyznawana będzie do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem
natomiast stawki są wyliczone na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo
poniesionych kosztów wynikających z realizacji zobowiązania.

Pomoc przyznawana będzie rolnikom realizującym programy ochrony zasobów
genetycznych kierowanych przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
zaś wszelkie propozycje dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
winny być rozpatrzone i przeanalizowane w pierwszej kolejności przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email