google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Załączniki:

 

1. Nasze pismo z dnia 10.05.2022 r.
2. Odpowiedź MRiRW
3. Odpowiedź Instytutu Zootechniki PIB z dnia 15.06.2022 r.
4. Odpowiedź Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
5. Odpowiedź Komisji Europejskiej
6. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027- fragment

 

ZWIĄZEK HODOWCÓW
POLSKIEGO BYDŁA CZERWONEGO
Rumian 55, 13-220 Rybno
tel. 692 443 887, związek@zhpbc.pl
NIP 571-171-51-15 KRS 0000616958

Print Friendly, PDF & Email