google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W dniu 6 lutego br. wystosowaliśmy pismo do dyrektora Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Pana Prof Dr Hab. Inż. Macieja Pompa-Roborzyńskiego z propozycją powołania przedstawiciela naszego związku celem uczestniczenia w pracach Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła.
Mamy nadzieję, iż wiedza skupiająca się w naszym związku pozwoli wspólnie z naukowcami wypracować lepszą ochronę i perspektywę dla rozwoju tej rasy.

Treść pisma oraz skan dokumentu poniżej:

Rumian, 06-02-2019r.

Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB
Prof. Dr hab. Inż. Maciej Pompa-Roborzyński

L.dz: 1/2019

Na podstawie §3 pkt 4 zarządzenia nr 7/15 z dnia 23.03.2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich wnoszę o powołanie przedstawiciela Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym do Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym skupia hodowców bydła polskiego czerwonego podlegającego ocenie mięsnej. Wiedza skupiająca się w tym związku pozwoli wspólnie z naukowcami wypracować lepszą ochronę i perspektywę dla rozwoju tej rasy.

Z poważaniem,
Piotr Rydel

Print Friendly, PDF & Email