google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Jan Krzysztof Ardanowski

Znak sprawy: SSO.dws.071.14.2019

według rozdzielnika

Szanowni Państwo!

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie. wyzwania rozwojowe, nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej, ale tez skutki skandalicznej prywatyzacji zakładów przetwórczych w latach 90-tych ubiegłego wieku wymagają nowych rozwiązań. Polskie rolnictwo funkcjonuje w rozbiciu, pozrywane są relacje pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha „od pola do stołu” i tylko możliwie najszersze porozumienie społeczne pozwoli na wybranie najlepszych rozwiązań służących dalszemu rozwojowi polskiego rolnictwa.
Dlatego też z satysfakcją podjąłem inicjatywę rolniczych organizacji, które reprezentują polskich rolników w unijnych strukturach Copa-Cogeca w sprawie zinstytucjonalizowania formy dialogu w rolnictwie. Proponowana formuła Porozumienia Rolniczego buduje płaszczyznę społecznego porozumienia wszystkich uczestników sektora rolno-spożywczego. Przywrócenie właściwych powiązań i relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego to jedno z podstawowych zadań.
Porozumienie Rolnicze służyć będzie również wypracowaniu wspólnego stanowiska w kluczowych dla tego sektora sprawach, zarówno w kraju, jak i w relacjach z zagranicą.
Serdecznie zapraszam Państwa na inauguracyjne spotkanie Porozumienia Rolniczego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r., o godz. 13:00, w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.
Ze względów organizacyjnych, proszę o zwrotne potwierdzenie udziału w spotkaniu, w terminie do dnia 13 lutego r., poprzez wskazanie jednej osoby z Państwa organizacji, na adresy mailowe: Michał.Zamecki@minrol.gov.pl oraz Bozena.Borkowska@minrol.gov.pl
Jednocześnie proszę o wskazanie obszarów problemowych, które w Państwa ocenie  powinny być poruszone na pierwszym spotkaniu Porozumienia Rolniczego.

Z wyrazami szacunku

 

Print Friendly, PDF & Email