google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8
Pan
Piotr Rydel
Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów
Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie Mięsnym
Rumian 55 13-220 Rybno

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.05.2016 r. dotyczące terminu wprowadzenia oceny użytkowości mięsnej w stadach bydła objętych programami ochrony Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż sprawa powyższa zależy obecnie od decyzji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
W opinii Instytutu Zootechniki P1B dopuszczenie możliwości wprowadzenia oceny użytkowości mięsnej jest uzasadnione. Odnotowujemy wzrastające zainteresowanie drugim kierunkiem użytkowania, co może przyczynić się do lepszego zabezpieczenia populacji. Ponadto uzyskiwane wyniki kontroli użytkowości mlecznej w stadach nastawionych na produkcję mięsa są dalekie od charakterystycznych dla krów tej rasy. Instytut Zootechniki stoi na stanowisku, iż prowadzenie oceny użytkowości w obecnym kształcie w takich stadach jest niedopuszczalne.
Biorąc pod uwagę powyższe Instytut od kilku lal jest aktywnie zaangażowany w rozwiązanie tego problemu, o czym był Pan niejednokrotnie informowany. Jedne z. ostatnich działań to przygotowanie i zatwierdzenie metodyki oceny, wprowadzenie zmian w programach ochrony umożliwiających dopuszczenie drugiego kierunku użytkowania, a przede wszystkim określenie w zapisach PROW 2014-2020 warunków umożliwiających uzyskanie wsparcia również dla stad ras zachowawczych użytkowanych w kierunku mięsnym.
Na spotkaniu Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych bydła w dniu 4 lutego br. uzyskaliśmy od pracowników PFHBiPM zapewnienie, iż sprawa prowadzenia oceny mięsnej w stadach zachowawczych będzie rozpatrywana na najbliższym Zarządzie Federacji. Niestety, do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej informacji, co do terminu wprowadzenia oceny mięsnej.

Dyrektor
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

Oryginał:

002_17-06-2016-Z (PDF)

Print Friendly, PDF & Email