google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Aktualności

Nasz udział w Porozumieniu Rolniczym miał sens

Szanowny Panie Ministrze, 18 lutego br to dzień wejścia w życie rozporządzenia o rzeźniach rolniczych, które przejdzie do historii hodowli zwierząt w Polsce jako dzień początku powrotu do wielowiekowej tradycji wsi polskiej. W imieniu związku i swoim własnym chcę...

czytaj dalej

Wizyta w Niemczech – ubój na pastwisku

W dniach 18-22 listopada 2019 roku przebywaliśmy z wizytą studyjną w Niemczech wspólnie z przedstawicielami Głównej Inspekcji Weterynaryjnej pod przewodnictwem Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopko. Główny cel wyjazdu to poznanie przepisów i procedur...

czytaj dalej

Rozporządzenie MRiRW w sprawie rzeźni rolniczych

Wprowadzenie poniższego rozporządzenia jest efektem pracy naszego związku. Zimą ubiegłego roku w dniu 11 lutego złożyliśmy deklarację przystąpienia do Porozumienia Rolniczego z jednoczesnym wskazaniem konkretnych obszarów problemowych nad jakimi chcemy pracować....

czytaj dalej

Rekomendacja naszego związku w sprawie rzeźni rolniczych

W dniu 17 grudnia 2019 w sekretariacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyliśmy rekomendację naszego związku w kwestii rzeźni rolniczych a w szczególności uboju na pastwisku. Poniżej przedstawiamy cały tekst rekomendacji: Rekomendacja Polskiego Związku Hodowców i...

czytaj dalej

Quo vadis polska czerwona? Artykuł w Hodowcy Bydła 11/2019

Możliwości wykorzystania Trudno jest oszacować populację bydła rasy polskiej czerwonej w Polsce. W 2019 roku dotację do ras zachowawczych otrzymywało 3300 krów. Bydło to zaliczane jest do typu mięsno-mlecznego, a więc może być zarówno pozyskiwane od niej mleko jak i...

czytaj dalej
Print Friendly, PDF & Email