google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Aktualności

Rozporządzenie MRiRW w sprawie rzeźni rolniczych

Wprowadzenie poniższego rozporządzenia jest efektem pracy naszego związku. Zimą ubiegłego roku w dniu 11 lutego złożyliśmy deklarację przystąpienia do Porozumienia Rolniczego z jednoczesnym wskazaniem konkretnych obszarów problemowych nad jakimi chcemy pracować....

czytaj dalej

Rekomendacja naszego związku w sprawie rzeźni rolniczych

W dniu 17 grudnia 2019 w sekretariacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyliśmy rekomendację naszego związku w kwestii rzeźni rolniczych a w szczególności uboju na pastwisku. Poniżej przedstawiamy cały tekst rekomendacji: Rekomendacja Polskiego Związku Hodowców i...

czytaj dalej

Quo vadis polska czerwona? Artykuł w Hodowcy Bydła 11/2019

Możliwości wykorzystania Trudno jest oszacować populację bydła rasy polskiej czerwonej w Polsce. W 2019 roku dotację do ras zachowawczych otrzymywało 3300 krów. Bydło to zaliczane jest do typu mięsno-mlecznego, a więc może być zarówno pozyskiwane od niej mleko jak i...

czytaj dalej

Ubój na pastwisku – przykład z północnych Niemiec

Nasz udział w Porozumieniu Rolniczym jest jasno sprecyzowany poniższym przykładem z północnych Niemiec. Pozdrawiamy kolegów z Porozumienia Rolniczego. P.S. W elementach sterujących proponujemy uruchomić tłumaczenie automatyczne na język...

czytaj dalej

Ubój na pastwisku – wizyta robocza w Niemczech

Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Niemczech W dniach 5 do 7 września przedstawiciele związku odbyli roboczą wizytę w Niemczech związaną ze sprawą uboju bydła bezpośrednio na pastwisku. Wizycie naszej towarzyszył pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego dr...

czytaj dalej
Print Friendly, PDF & Email