google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W dniu 13 maja MRiRW udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w naszym piśmie z podziękowaniem za zaproszenie do wzięcia udziału w XXIX Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

Poniżej publikujemy cały dokument:

Warszawa, dnia 13.05.2019

Znak sprawy: ŻW.eoz.863.10.2019.ek

Pan
Piotr Rydel
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy
Polska Czerwona w Typie Mięsnym
Rumian 55
13-220 Rybno

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zaproszenia na Krajową Wystawę Ras Rodzimych, przesłanego przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje.
Zgodnie z decyzją Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych (NWZH), jako kontynuacja 28 wcześniejszych edycji Krajowych Wystawa Zwierząt Hodowlanych, odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2019 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zgodnie z zaakceptowanym przez MRiRW „ Regulaminem oceny ras rodzimych oraz nagradzania hodowców na Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w dniach 17 – 19 maja 2019 r. ” ekspozycja ras rodzimych odbywać się będzie pn. „Krajowa Wystawa Ras Rodzimych”. Za organizację tej ekspozycji odpowiedzialny jest IZ-PIB.
Natomiast organizatorem technicznym NWZH w Poznaniu w dniach 17 – 19.05.2019 r., z ramienia MRiRW, jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Dane do katalogu o zwierzętach zgłoszonych do prezentacji na NWZH były przekazywane KCHZ w terminie do dnia 12.04.2019 r., a ewentualne zmiany o liczbie prezentowanych zwierząt – w terminie do dnia 26.04.2019 r. W chwili obecnej katalogi zostały już wydrukowane. W związku z tym, zgłoszenie nowych zwierząt do prezentacji i oceny na tegorocznej NWZH nie jest możliwe. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminami oceny zwierząt, w tym ras rodzimych, oraz nagradzania hodowców na Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu z dnia 17 – 19 maja 2019 r., na podstawie zaprotokołowanych wyników oceny zwierząt przeprowadzonej przez sędziów, hodowcom, oprócz nagród i trofeów, przyznawane są dyplomy za zwierzęta, które uzyskały tytuł czempiona, wiceczempiona, złoty i srebrny medal. Dyplom za udział otrzymuje hodowca, którego zwierzę nie otrzymało złotego lub srebrnego medalu. Regulaminy nie przewidują natomiast możliwości przyznawania i wręczania hodowcom dyplomów za udział w innych wystawach.
Biorąc pod uwagę powyższe, MRiRW uprzejmie informuje, że w czasie trwania NWZH w Poznaniu w dniach 17 – 19.05.2019 r., spełnienie postulatu zawartego w piśmie z dnia 6.05.2019 r. w sprawie wręczenia członkom Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym podziękowań lub dyplomów okolicznościowych za udział w Narodowej Wystawie Rolniczej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Poznaniu w dniach 13.11.2018 r. – 02.12.2018 r., nie jest możliwe.

Z poważaniem
Dyrektor Departamantu
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Magdalena Zasępa

Print Friendly, PDF & Email