Interpelacja nr 21557

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie mleka A2
Zgłaszający: Jarosław Sachajko
Data wpływu: 13-04-2018

Szanowny Panie Ministrze!

Mleko zawiera dwa białka – kazeinę oraz serwatkę, które występują u różnych gatunków w różnym stosunku. U bydła ok. 20% to serwatka, pozostałe 80% kazeina. Niewielka część populacji jest uczulona na różne białka kazeiny i reakcja alergiczna jest najczęściej widoczna w skórnych testach uczuleniowych. Coraz więcej osób obserwuje różnego rodzaju dolegliwości po spożyciu mleka i wyraźnie widzi poprawę zdrowia po całkowitej rezygnacji z mleka i nabiału. Część z tych osób nie toleruje mleka krowiego, ale bardzo dobrze toleruje mleko kozie. A1 i A2 to warianty beta-kazeiny, różniące się pomiędzy sobą tylko jednym białkiem w łańcuchu. Obserwacje u ludzi pokazują, że kazeina A1 może wywoływać lub sprzyjać wielu schorzeniom – od prostych problemów skórnych przez bóle stawów do wszystkich chorób autoimmunologicznych. Badany jest również wpływ karmienia dzieci mieszanką z kazeiną A1, która może powodować wolniejszy rozwój w stosunku do dzieci karmionych mieszanką wyłącznie z kazeiną A2.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra odnośnie do doskonalenia składu mleka oraz jego właściwości prozdrowotnych?
2. Czy Ministerstwo wpiera prowadzenie badań w zakresie właściwości mleka A2? Jeśli tak w jakiej wysokości przeznacza na to środki oraz kto jest beneficjentem wsparcia?
3. W jakiej wysokości kształtuje się produkcja mleka A2 w Polsce? Proszę o dane dotyczące ostatnich 10 lat.
4. Czy, a jeśli tak to jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo w celu badań i rozpowszechnienia dostępności mleka A2? Jakie środki zostaną przeznaczone na ten cel? Proszę o merytoryczne uzasadnienie stanowiska resortu.

Link do strony sejmowej z interpelacją

Print Friendly, PDF & Email