W związku z brakiem zainteresowania i zrozumienia w kwestii określenia wagi oraz znaczenia określenia polimorfizmu A1/A2 w genie ß-kazeiny u krów rasy polska czerwona zdecydowałem o przeznaczeniu prywatnych środków finansowych celem przebadania swojego stada.
Uzyskane wyniki pozwoliły jednoznaczne określić 13 szt. męskich i 13 żeńskich posiadających wspomniany gen. Mleko to potocznie nazywane mlekiem A2/A2 uznawane jest przez część środowiska naukowego za naturalny produkt pomagający łagodzić skutki nabytego autyzmu u dzieci.
Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Biochemii pod kierownictwem prof. dr hab Elżbiety Kostyra oraz dr Anny Cieślińskiej, którym chciałbym szczególnie podziękować za wkład i wysiłek w rzetelne przeprowadzenie badań.

Pozostaję w nadziei, iż środowisko hodowców krów będących producentami mleka krowiego zechce kontynuować rozpoczętą pracę i badania aby na rynku polskim pojawiło się mleko A2 tak poszukiwane przez wielu rodziców chorych dzieci jak i osób poszukujących tego naturalnego produktu.

Z poważaniem,
Piotr Rydel

Print Friendly, PDF & Email